Op Zorgboerderij de Havezathe kunt uw kind en u terecht voor speciale zorgvraag; activiteiten voor kinderen met het syndromen, ASS of met een ontwikkelingsachterstand. 

Hierbij is het doel om op een verantwoorde wijze, een leuke vrijetijdsbesteding aan te bieden. Vooral het contact met dieren en de verzorging hiervan is een belangrijk onderdeel van het programma. Daarnaast is het de bedoeling om de kinderen kennis te laten maken met op outdoor gerichte activiteiten. Veelal zullen deze plaats vinden in het aangrenzende bos. Contact met de natuur heeft immers een positief effect op de ontwikkeling van een kind. Bovendien is het spannend, avontuurlijk en uitdagend om dingen te ontdekken, proberen en te leren. Tijdens de activiteiten met de kinderen vinden geen nevenactiviteiten op de zorgboerderij plaats, waardoor wij alle aandacht hebben voor uw kind. 

Ons enthousiaste team bestaat uit ervaren en gediplomeerde medewerkers met diploma’s als:  SPW, SPH, Fysiotherapie en op het gebied van de Hippische sport, met als specialisatie het aangespannen rijden. Ook hebben de medewerkers jarenlange ervaring met spelactiviteiten voor kinderen gericht op outdoor en natuurbeleving, gecombineerd met sociale interactie onderling.

is aangesloten bij de Vereniging Utrechtse Zorgboeren en lid van de Federatie Landbouw en Zorg. Ook is De Havezathe in het bezit van het Kwaliteitskeurmerk voor Zorgboeren. Vergoedingen voor dagactiviteiten kunnen gefinancierd worden vanuit de PGB en ZIN.

Spreekt het bovenstaande u aan? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om eens te komen kijken en kennis met ons te maken!

Uw kind en u zijn van harte welkom!